Skupni lovovi na svinje divlje u lovištima za grupe od 10 i više lovaca

Broj odstreljenih grlaBroj lovaca
10-14
15-1718 i više
Eura / lovcuEura / lovcuEura / lovcu
1-3
123,00107,0092,00
4-6170,00138,00123,00
7-10260,00214,00184,00
11-15353,00307,00260,00
16-20482,00409,00350,00
21-25642,00555,00482,00
26-30847,00745,00642,00
31-351.022,00876,00730,00
36-401.314,001.168,001.022,00
41-451.533,001.314,001.212,00
46-501.971,001.752,001.533,00
51-652.482,002.190,001.898,00
66-803.212,002.628,002.190,00
81-1003.796,003.212,002.774,00
101 i više5.110,004.526,003.942,00

Lovišta: Podunavlje - Podravlje i Breznica

Broj odstreljenih grlaBroj lovaca
10-1213 i više
Eura/lovcuEura/lovcu
1-3270,00250,00
4-6350,00300,00
7-9500,00400,00
10-13750,00550,00
14-181.000,00800,00
19-241.500,001.100,00
25 i više2.000,001.500,00