DIVOKOZA (Rupicapra rupicapra L.)

Vrijeme lovidbe:

– Divojarac, divokoza i jare od 1. listopada do 31. siječnja

– Dozvoljeni kalibri za lov divokoze su oni koji ostvaruju kinetičku energiju od 2000 J na više i imaju težinu zrna najmanje 4,8g Najveća dopuštena daljina streljanja je 300 metara.

 

Trofejna vrijednost rogova (CIC) :

 

Divokoza

od 95 do 99,99 točaka – bronca

od 100 do 104,99 točaka  – srebro

od 105 i više točaka – zlato

 

Divojarac

od 100 do 104,99 točaka – bronca

od 105 do 109,99 točaka – srebro

 

od 110 i više točaka – zlato

CIC - točkeEuraEura/ 1 CIC točku
do 69,99500,00
70600,0020,00
80800,0030,00
901.100,0040,00
951.300,0060,00
1001.600,0080,00
1052.000,00120,00
1102.600,00280,00
1154.000,00400,00
120,00 i više6.000,00600,00
Odstrjel kozlića100,00