JELEN LOPATAR (Dama dama L.

Vrijeme lovidbe:

– Jelen od 16. rujna do 15.veljače

– Košuta od 1. listopada do 31. siječnja

– Tele od 1. listopada do 28./29. veljače

 

Dozvoljeni kalibri za lov jelena lopatara su oni koji ostvaruju kinetičku energiju od 2500 J na više i imaju težinu zrna najmanje 8,2g Najveća dopuštena daljina streljanja je 200 metara.

CIC - točkeEuraEura/ 1 CIC točku
do 119,99146,00-
120219,0014,60
130365,0014,60
140511,0021,90
150730,0029,20
160 (BRONCA)1.022,0036,50
170 (SREBRO)1.387,0036,50
180 (ZLATO)1.752,0058,40
190 (ZLATO)2.336,0058,40
200 (ZLATO)2.920,0073,00
210 (ZLATO)3.650,00102,00
Odstrjel šiljkana80,00
Odstrjel košute50,00
Odstrjel teleta50,00

Trofej koji nema sve potrebne elemente za ocjenu u CIC točkama

kgEuraEura/ 10gr
do 5500,00
5500,001,50

Napomena: Vaganje rogovlja sa cijelom lubanjom obavlja se unutar 24 sata nakon obrade trofeja.