JELEN OBIČNI (Cervus elaphus L.)

Vrijeme lovidbe:

Jelen od 15. kolovoza do 15.veljače

– Košuta od 1. rujna do 15. siječnja

– Tele od 1. rujna do 28. veljače

Dozvoljeni kalibri za lov jelena lopatara su oni koji ostvaruju kinetičku energiju od 2500 J na više i imaju težinu zrna najmanje 8,2g Najveća dopuštena daljina streljanja je 200 metara.

CIC - točkeEuraEura/ 1 CIC točku
do 1701.710,00
170 (BRONCA)1.750,0080,00
180 (BRONCA)2.550,00125,00
190 (SREBRO)3.800,00220,00
200 (SREBRO)6.000,00300,00
JELENI 210 CIC točaka i više
210 (ZLATO)9.000,00570,00
220 (ZLATO)14.700,00955,00
230 (ZLATO)24.250,001.275,00
240 (ZLATO) i više37.000,001.600,00
Odstrjel šiljkana200,00
Odstrjel košute160,00
Odstrjel teleta160,00

Trofej koji nema sve potrebne elemente za ocjenu u CIC točkama

kgEuraEura/ 10gr
do 71.311,002,92
71.314,004,38
81.752,004,38
92.190,007,30
102.920,008,70

Napomena: Vaganje rogovlja sa cijelom lubanjom obavlja se unutar 24 sata nakon obrade trofeje