SMEĐI MEDVJED (Ursus arctos L.)    

Period proljetnog lova: od 16.02. do 15.05.

     
Period zimskog lova: od 16.09. do 31.12. 

Dozvoljeni kalibri za lov smeđeg medvjeda su oni koji ostvaruju kinetičku energiju od 

3500 J na više i imaju težinu zrna najmanje 11,5g.Najveća dopuštena daljina streljanja je 100 metara

 

 

CIC točkeEura
do 2492.750,00
250 - 274 (BRONCA)3.950,00
275 - 299 (SREBRO)5.200,00
300 (ZLATO)5.250,00
300 – 349svaka točka 56,00
3508.050,00
350 – 399svaka točka 80,00
40012.050,00
400 – 449svaka točka 112,00
45017.700,00
450- 499svaka točka 160,00
50025.900,00
500 i višesvaka točka 250,00