Trofejna vrijednost lubanje (CIC) :

 Jazavac

od 22 do 22,49 točaka – bronca

od 22,50 do 22,99 točaka – srebro

od 23 i više točaka – zlato

 Lisica

od 24 do 24,49 točaka – bronca

od 24,50 do 24,99 točaka  – srebro

od 25 i više točaka – zlato

 Čagalj

od 25 do 25,50 točaka – bronca

od 25,50 do 25,99 točaka – srebro

od 26 i više točaka – zlato

SITNA DIVLJAČEura
JAZAVAC – odstrjel100,00
KUNA15,00
ZEC50,00
LISICA - odstrjel
50,00
ČAGALJ - odstrjel
100,00
TRČKA SKVRŽULJA22,00
JAREBICA KAMENJARKA – GRIVNA32,00
FAZAN17,00
FAZAN - odstrjel u siječnju, veljači i ožujku18,00
GUSKA DIVLJA30,00
GOLUB DIVLJI4,00
PATKA DIVLJA200 EUR / lovni dan
LISKA CRNA14,00
ŠLJUKA200 EUR / lovni dan
PREPELICA PUĆPURA4,00