PONUDA LOVA

PONUDA LOVA

Cjenik

CJENIK

Lov na divlje svinje prigonom

Vrijeme lovidbe: cijelu godinu

• vepar, nazime i prase – cijelu godinu

• krmača – cijelu godinu, osim kad je visoko bređa ili dok vodi sitnu mladunčad

Dozvoljeni kalibri za lov na svinju divlju su oni koji ostvaruju kinetičku energiju od 2500 J na 100m i više te imaju težinu zrna najmanje 8,2g. Najveća dopuštena daljina streljanja je 200 metara. Dozvoljen je i odstrel svinje divlje sa kuglama iz pušaka sa glatkim cijevima pri tome je najveća dopuštena daljina streljanja 40 metara.


Masa mužjaka nerjetko dostiže i 300 kg težine.

Trofejna vrijednost kljova (CIC):
• od 110 do 114,99 točaka ‒ bronca
• od 115 do 119,99 točaka ‒ srebro
• od 120 < točaka – zlato

 
 
 

Cjenik

CJENIK

Lov na vepra i divlje svinje dočekom

Vrijeme lovidbe: cijelu godinu

• vepar, nazime i prase – cijelu godinu

• krmača – cijelu godinu, osim kad je visoko bređa ili dok vodi sitnu mladunčad

Dozvoljeni kalibri za lov na svinju divlju su oni koji ostvaruju kinetičku energiju od 2500 J na 100m i više te imaju težinu zrna najmanje 8,2g. Najveća dopuštena daljina streljanja je 200 metara. Dozvoljen je i odstrel svinje divlje sa kuglama iz pušaka sa glatkim cijevima pri tome je najveća dopuštena daljina streljanja 40 metara.


Masa mužjaka nerjetko dostiže i 300 kg težine.

Trofejna vrijednost kljova (CIC):
• od 110 do 114,99 točaka ‒ bronca
• od 115 do 119,99 točaka ‒ srebro
• od 120 < točaka – zlato

 
 
 

Lov na jelena lopatara

Vrijeme lovidbe: od 16.09. do 15.02.

• Jelen
od 16. rujna do 15.veljače
• Košuta
od 1. listopada do 31. siječnja
• Tele
od 1. listopada do 28./29. veljače

Dozvoljeni kalibri za jelena lopatara su oni koji ostvaruju kinetičku energiju od 2500 J na više i imaju težinu zrna najmanje 8,2g

Najveća dopuštena daljina streljanja je 200 metara


Masa (kg):

Masa mužjaka  doseže težinu i do 90 kg

Trofejna vrijednost rogovlja (CIC):

• od 160 do169,99 točaka ‒ bronca
• od 170 do 179,99 točaka ‒ srebro
• od 180 i više točaka ‒ zlato

 

Lov na jelena aksisa

Vrijeme lovidbe:
• Jelen – kad ima očišćene i zrele rogove
• Košuta – kad nije visoko bređa

• Tele – nema lovidbe

Dozvoljeni kalibri za jelena aksisa su oni koji ostvaruju kinetičku energiju od 2500 J na više i imaju težinu zrna najmanje 8,2g

Najveća dopuštena daljina streljanja je 200 metara

 

Masa (kg):

Masa mužjaka doseže težinu i do 100 kg

Trofejna vrijednost rogovlja (CIC):

• od 260 do 279,99 točaka ‒ bronca
• od 280 do 299,99 točaka ‒ srebro
• od 300 i više točaka ‒ zlato

 

Cjenik

CJENIK

Lov na jelena običnog

Vrijeme lovidbe:

• jelen od 15. kolovoza do 15. veljače

• Košuta od 1. rujna do 15. siječnja

• Tele od 1. rujna do 28./29. veljače 

Dozvoljeni kalibri za lov jelena običnog su oni koji ostvaruju kinetičku energiju od 2500 J na više i imaju težinu zrna najmanje 8,2g Najveća dopuštena daljina streljanja je 200 metara


Masa (kg): – Masa mužjaka nerijetko prelazi težinu od 300 kg
Trofejna vrijednost rogovlja (CIC): 
• od 170 do 189,99 točaka ‒ bronca
• od 190 do 209,99 točaka ‒ srebro
• od 210 i više točaka ‒ zlato

Cjenik

CJENIK

Lov na medvjeda

Period proljetnog lova: od 16.02. do 15.05.

Period zimskog lova: od 16.09. do 31.12. 

Dozvoljeni kalibri za lov smeđeg medvjeda su oni koji ostvaruju kinetičku energiju od 3500 J na više i imaju težinu zrna najmanje 11,5g

Najveća dopuštena daljina streljanja je 100 metara


Masa mužjaka doseže težinu i do 300 kg

Trofejna vrijednost (CIC):
krzno
• od 250 do 274,99 točaka ‒ bronca
• od 275 do 299,99 točaka ‒ srebro
• od 300 i više točaka ‒ zlato

lubanja
• od 53 do 54,99 točaka ‒ bronca
• od 55 do 56,99 točaka ‒ srebro
• od 57 i više točaka ‒ zlato

Cjenik

CJENIK

Lov na srnjaka

Vrijeme lovidbe: od 16.04. do 30.09.

• srnjak – od 16. travnja do 30. rujna
• srna i lane – od 1. rujna do 31. siječnja

Dozvoljeni kalibri za lov srnjaka  su oni koji ostvaruju kinetičku energiju od 1000 J na više i imaju težinu zrna najmanje 3,24g

Najveća dopuštena daljina streljanja je 150 metara


Masa mužjaka može biti i preko 30 kg

Trofejna vrijednost rogovlja (CIC):
• od 105 do 114,99 točaka ‒ bronca
• od 115 do 129,99 točaka ‒ srebro
• od 130 i više točaka ‒ zlato

Cjenik

CJENIK

Lov na muflona

Razdoblje lova muflona: cijela godina

Razdoblje lova na muflonka/janje: od 01.08. do 31.12.

Dopušteni kalibri za lov na muflone su oni koji postižu kinetičku energiju od 2000 J ili više i imaju težinu zrna od najmanje 4,8g.

Najveća dopuštena udaljenost gađanja je 300 metara

Težina mužjaka doseže do 50 kg

Trofejna vrijednost rogovlja (CIC):

• od 185 do 194,99 bodova – bronca

• od 195 do 204,99 bodova – srebro

• od 205 bodova i više ‒ zlato

Cjenik

CJENIK

Lov na divokozu

Vrijeme lovidbe: od 01.10. do 31.01.

Dozvoljeni kalibri za lov na divokozu su oni koji ostvaruju kinetičku energiju od 2000 J na više i imaju težinu zrna najmanje 4,8g

Najveća dopuštena daljina streljanja je 300 metara


 

Masa mužjaka može doseže i do 50kg

Trofejna vrijednost rogova (CIC):
• divokoza
od 95 do 99,99 točaka ‒ bronca
od 100 do 104,99 točaka ‒ srebro
od 105 i više točaka ‒ zlato

• divojarac
od 100 do 104,99 točaka ‒ bronca
od 105 do 109,99 točaka ‒ srebro
od 110 i više točaka ‒ zlato

Cjenik

CJENIK

Lov na jelena lopatara

Vrijeme lovidbe: od 16.09. do 15.02.

• Jelen
od 16. rujna do 15.veljače
• Košuta
od 1. listopada do 31. siječnja
• Tele
od 1. listopada do 28./29. veljače

Dozvoljeni kalibri za jelena lopatara su oni koji ostvaruju kinetičku energiju od 2500 J na više i imaju težinu zrna najmanje 8,2g

Najveća dopuštena daljina streljanja je 200 metara


Masa (kg):

Masa mužjaka  doseže težinu i do 90 kg

Trofejna vrijednost rogovlja (CIC):

• od 160 do169,99 točaka ‒ bronca
• od 170 do 179,99 točaka ‒ srebro
• od 180 i više točaka ‒ zlato

 

Cjenik

CJENIK

Lov na srnu i lane

Vrijeme lovidbe:

• srna i lane – od 1. rujna do 31. siječnja

Dozvoljeni kalibri za lov na srnu i lane su oni koji ostvaruju kinetičku energiju od 1000 J na više i imaju težinu zrna najmanje 3,24g

Najveća dopuštena daljina streljanja je 150 metara

Cjenik

CJENIK

Lov na košutu i tele

Vrijeme lovidbe:

• Košuta
od 1. rujna do 15. siječnja
• Tele
od 1. rujna do 28./29. veljače

Dozvoljeni kalibri za lov na košutu i tele su oni koji ostvaruju kinetičku energiju od 2500 J na više i imaju težinu zrna najmanje 8,2g

Najveća dopuštena daljina streljanja je 200 metara

Cjenik

CJENIK

Lov na čaglja i lisicu

Period lova: cijelu godinu

Period lova za ženku: Lov nije dozvoljen dok je visoko bređa i vodi sitnu mladunčad

Dozvoljeni kalibri za lov na čaglja i lisicu iz pušaka sa užljebeljnim cijevima  su  od 17 HMR  na više. Lov je dozvoljen i s puškama sa glatkim cijevima. Dopušten promjer sačme je od 3,5 mm do 4,5 mm a najveća dopuštena daljina streljanja sa sačmom je 50 m

ČAGALJ

Trofejna vrijednost lubanje (CIC):

Lubanja
• od 25 do 25,50 točaka ‒ bronca
• od 25,50 do 25,99 točaka ‒ srebro
• od 26 točaka i više ‒ zlato


LISICA

Trofejna vrijednost (CIC):

Lubanja
• od 24 do 24,49 točaka ‒ bronca
• od 24,50 do 24,99 točaka ‒ srebro
• od 25 točaka ‒ zlato

Cjenik

CJENIK

Lov na fazana i zeca

Vrijeme lovidbe fazana:

od 16.09. do 31.01.

Dozvoljeni lov na fazana je sa puškama sa glatkim cijevima. Dopušteni promjer sačme je 2,5 do 3,5 mm i najveća dopuštena daljina streljanja je 40 m. 

Vrijeme lovidbe zeca: 

od 01.10. do 15.01.

Dozvoljeni lov na zeca je sa puškama sa glatkim cijevima. Dopušteni promjer sačme je 3 do 4 mm i najveća dopuštena daljina streljanja je 50 m. 

 
 

Lov na šljuku i patku

Vrijeme lovidbe na šljuku:

od 01.10. do 28.02.

Dozvoljeni lov na šljuku je sa puškama sa glatkim cijevima. Dopušteni promjer sačme je 1,7 mm do 3,5 mm i najveća dopuštena daljina streljanja je 35 m. 

Cjenik

CJENIK

Lov na tetrijeba

text

Lov na vuka

text