MUFLON (Ovis musimon Path.)

Vrijeme lovidbe:

– Muflon cijelu godinu

– Muflonka i janje od 1. kolovoza do 31. prosinca

Dozvoljeni kalibri za lov mufolna su oni koji ostvaruju kinetičku energiju od 2000 J na više i imaju težinu zrna najmanje 4,8g Najveća dopuštena daljina streljanja je 300 metara.

CIC - točkeEuraEura/ 1 CIC točku
do 165700,0020,00
175900,0060,00
185 BRONCA1.500,0070,00
195 SREBRO2.200,0080,00
205 ZLATO3.000,00120,00
215 i više4.200,00200,00
Odstrjel ovce100,00
Odstrjel janjeta100,00