HLS eCARD LOVAČKE ISKAZNICE ZA STRANE LOVCE

Dragi gosti, 

Za lov u Hrvatskoj potrebno je posjedovati važeću iskaznicu za stranca. Iskaznice za strane lovce izdaje Hrvatski Lovački Savez. Lovačka iskaznica za stranog državljanina može se kupiti s rokom važenja 30 dana ili godinu dana (365 dana).
Cijena Lovačke iskaznice za stranog za period važenja od 30 dana je: 70,00 eura
Cijena Lovačke iskaznice za stranog lovca za period od godinu dana je: 300,00 Eura